Disclaimer & copyright

Disclaimer

Chocolademeditatie besteedt veel aandacht aan het up-to-date houden van haar website. Chocolademeditatie zet zich in om deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Er kunnen er (type) fouten of vergissingen voorkomen. Deze zijn voorbehouden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Chocolademeditatie. Ook alle andere (commerciële) uitingen van Chocolademeditatie op social media, advertenties en overige publicaties vallen onder deze disclaimer. Alle gegeven informatie is te allen tijde onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden plaatsvinden.

Chocolademeditatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website en alle overige publicaties.
Chocolademeditatie geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van alle publicaties. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. 

Verwijzingen, links of verbindingen naar andere websites of bronnen op deze website die geen eigendom zijn van Chocolademeditatie, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie op deze websites en verbindingen.

Copyright

Alle rechten op de inhoud  van de website zijn voorbehouden en berusten bij de eigenaar van de website, Chocolademeditatie. Geen enkel digitaal materiaal op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door digitale publicatie, druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier, tenzij Chocolademeditatie hiervoor vooraf schriftelijk nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Nederlands recht is van toepassing.